ბარი, სამზარეულო

სამზარეულო

ჩვენი სასტუმრო გამოირჩევა დიდი, კომფორტაბელური კაფეტერიით. სტანდარტულად ნომრის ფასში შედის მხოლოდ საუზმე, თუმცა სტუმრის მოთხოვნის საფუძველზე შეგვიძლია ჩავურთოთ ინდივიდუალური გრაფიკის მქონე 3-ჯერადი კვება. 3-ჯერადი კვება სასტუმროში განსაკუთრებით მოსახერხებელია დიდი ჯგუფების, ბიზნეს მივლინებებისა და სპორტული სბორების დროს.

ბარი

სასიამოვნო მუსიკა და სასმელებით მდიდარი ბარი მოგცემენ შესაძლებლობას იგრძნოთ ქალაქ თბილისის ნამდვილი ატმოსფერო.